Zeilvereniging Westergo

Zeilvereniging Westergo

De zeilvereniging "Westergo" is opgericht in 1976 en is gevestigd te Hindeloopen.
Het doel van de vereniging is de bevordering van de watersport in het algemeen en van de zeilsport langs de Friese IJsselmeerkust in het bijzonder.
De vereniging tracht dit doel te bereiken door het houden van vergaderingen en cursussen en het organiseren van wedstrijden en toertochten.

De belangrijkste evenementen van de vereniging zijn:
- Algemene Leden Vergadering (april)
- Openingsduo-race (april)
- Pinksterevenement
- 4-urenrace (september)
- Duo-race (oktober)

De vereniging bestaat uit Nederlandse en Duitse leden.
Het bestuur bestaat uit het dagelijks bestuur aangevuld met twee overige leden.

De contributie in 2018 bedraagt €75 per schip.
IBAN: NL51 RABO 0305222732
BIC: RABONL2U

Wilt u lid worden? Neem dan contact met de secretaris via de "Contact" pagina.